Boka Boende

Annat boende i Messlingen:

Stugbyar

I Messlingen finns ca 450 fritidshus varav majoriteten är privatägda fastigheter. Det finns ett par av dem som hyrs ut via ett olika digitala plattformar som bland andra stugknuten.se, airbnb.se och blocket. Utöver de privata husen finns två stugbyar som går att boka via företagens egna respektive sidor.

Fjällriket Baggården

Messlingens största stugby

Messlingen Fritid

Genuin liten stugby med nyrenoverade hus